ANTACO CAMBODIA CO., LTD.

 
ANTACO CAMBODIA CO., LTD.
Address : No. 172E, St.209C, Borey Vimean, Phnom Penh, Cambodia.
Tel : (+ 855) 23 90 16 56
Fax : (+ 855) 23 90 16 56
Email: info@antaco.com.kh

Nhà Máy thức ăn gia súc De Heus – Campuchia
Địa điểm: Phnom Pênh, Campuchia.
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Kết cấu thép / Cơ điện
Thời gian: 2019