Khu Dân Cư AN TÂM Vạn Tường

Khu Dân Cư AN TÂM Vạn Tường
Địa điểm: Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quãng Ngãi.

Qui mô xây dựng:
Căn hộ: bao gồm 532 căn
Tổng mức đầu tư: USD 18,000,000.00