Khu Nghỉ Dưỡng và Du Lịch Sinh Thái AN TÂM ĐÀ LẠT

Khu Nghỉ Dưỡng và Du Lịch Sinh Thái AN TÂM ĐÀ LẠT

Địa điểm: Khoảnh 7, Tiểu khu 156,Thành phố Đà Lạt,
Tỉnh Lâm Đồng

Qui mô dự án: tổng diện tích 96 hecta

Qui mô xây dựng:
Nhà nghỉ dưỡng: 3 căn (1,000m² / Căn)

Các nhà biệt thự đơn lập (nằm dưới tán rừng): 150 căn

Hệ thống công viên cây xanh, vườn hoa cảnh, khu giải trí và nhà hàng

Tổng mức đầu tư: USD 12,000,000.00