thi công và dự án


Nhà Máy Ôtô Tan Chong – Đà Nẵng
Địa điểm: Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Kết cấu thép
Thời gian: 2018 – 2019

Dự án Nhà máy Hyosung Quảng Nam
Địa điểm: KCN Tam Thăng – Tỉnh Quảng Nam
Công việc: Kết Cấu Thép
Thời gian: 2018- 2019

Nhà Máy Thiết Bị Lạnh KLAUS
Địa điểm: Huyện Nhà Bè , TP. HCM
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Kết cấu thép
Thời gian: 2019

Nhà Máy Thuộc Da Saigon Tantec
Địa điểm: KCN Thành Thành Công – Tỉnh Tây Ninh
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng/ Cơ Điện & Lắp Dựng Kết Cấu Thép
Thời gian: 2019 – 2020

De Hues
Location: Vinh Phuc Province

Rico
Location: Hau Giang Province

Biomin
Location: Binh Duong Province

Viet Thang
Location: Long An Province

De Hues
Location: Vinh Long Province