Giới Thiệu


Chi nhánh An Tâm M&E gồm 5 hệ thống hiện đại, bao gồm:
_ Hệ thống nước.
_ Hệ thống điện.
_ Hệ thống thông gió và điện lạnh.
_ Hệ thống chữa cháy.
_ Hệ thống chống sét.
Giúp cho quá trình 
hoạt động, làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn.