OVERSEA BUSINESS: MYANMAR


MYANMAR ANTACO CO., LTD.
Address: No. E3-B, Hlaing Yadanar Housing, Thazin Street, 9th Quarter, Hlaing Township, Yangon, Myanmar
Tel : (+95) 9421 075 333
Fax : (+95) 9421 075 333
Email : infomy@antaco.com.vn

Nhà Máy Cọc V – Myanmar
Địa điểm: KCN Thilawa, Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Kết cấu thép / Cơ điện
Thời gian: 2016 – 2017

Nhà Máy thức ăn gia súc De Heus Mandalay, Myanmar
Địa điểm: KCN Mandalay, Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Kết cấu thép / Cơ điện
Thời gian: 2018 -2019

Nhà máy Thức ăn gia súc De Heus Yangon, Myanmar
Địa điểm: KCN Myaung Dagar, Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Kết cấu thép / Cơ điện
Thời gian: 2016

Nhà Máy Thức ăn Aqua De Heus, Myanmar
Địa điểm: Huyện Hmawbi, Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Kết cấu thép & Cơ điện
Thời gian: 2018 – 2019

Nhà Máy Cáp Koryo , Myanmar
Địa điểm: Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Kết cấu thép / Cơ điện
Thời gian: 2017 – 2018

Nhà Máy Nestle Mở rộng tại Myanmar
Địa điểm: Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng / Cơ điện
Thời gian: 2017

PSW-Rotary: Kho Lưu Trữ Và Xử Lý Dầu Khí
Địa điểm: Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng
Thời gian: 2019 – 2020

Denko: Trạm Chứa Dầu
Địa điểm: Yangon, Myanmar
Công việc: Hạ tầng / Xây dựng
Thời gian: 2018 – 2019