Một số Công trình Tiêu biểu Chuồng trại

Thứ ba - 12/07/2016 16:16

     TRẠI NUÔI BELGA

      Địa điểm          :  Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
      Nội dung          : Tư vấn ,Thiết kế kiến trúc, Kết cấu,
                                  Hạ Tầng, MEP, Dự toán.
      Thời gian         :  10/2013     
      Chủ Đầu Tư     :  Công Ty TNHH BELGA


 

TRẠI NUÔI HATCHERY

Địa điểm          :  Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng

Nội dung          : Tư vấn ,Thiết kế kiến trúc, Kết cấu, 

                                        Hạ Tầng, MEP, Dự toán.

Thời gian         :  10/2013     

Chủ Đầu Tư     :  Công Ty TNHH BELGA

                  Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
KHÁCH HÀNG