Công trình Tiêu biểu Dự án Làm sạch trứng DTK Phú Thọ (800.000 Birds)

Thứ ba - 12/07/2016 16:02CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DỰ ÁN LÀM SẠCH TRỨNG ĐTK PHÚ THỌ (800.000 Birds)
Địa điểm                      :  Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ
Phạm vi công việc      :  Tư vấn ,Thiết kế kiến trúc, Cơ cấu hạ tầng, MEP, Dự toán báo giá
Thời điểm                    :  09/2015
Chủ đầu tư                  :  Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
KHÁCH HÀNG