Công trình Tiêu biểu Văn phòng
     


KHU VĂN PHÒNG TRIYARDS – VŨNG TÀU

Địa điểm           :       KCN Minh Hưng,Tỉnh Bình Phước
Nội dung          :       Tư vấn ,Thiết kế  Kiến trúc, Kết cấu, 
                                 
Hạ Tầng, MEP, Dự toán.
Thời gian         :        01/2015     
Chủ Đầu Tư     :        CÔNG TY TNHH JK