Nhà máy gỗ nội thất Serrano

Thứ sáu - 27/03/2015 04:04

Dự án: Nhà máy gỗ nội thất Serrano Công việc: Hạ tầng - Nhà xưởng - Cơ điện Địa điểm: KCN Việt Nam - Singapore, Tỉnh Bình Dương Khách hàng: Singapore Giá trị: 1,200,000 USD Thời gian: 1998
Nhà máy gỗ nội thất Serrano
Dự án:              Nhà máy gỗ nội thất Serrano
Công việc:       Hạ tầng - Nhà xưởng - Cơ điện
Địa điểm:         KCN Việt Nam - Singapore, Tỉnh Bình Dương
Khách hàng:    Singapore
Giá trị:               1,200,000 USD
Thời gian:       1998

Những tin mới hơn

 
KHÁCH HÀNG