Nhà Máy Đóng Tàu SAIGON OFFSHORE

Thứ sáu - 27/03/2015 04:11

Dự án: Nhà Máy Đóng Tàu SAIGON OFFSHORE Công việc: Hạ Tầng - Nhà Xưởng Địa điểm: Khu Công Nghiệp Đông Xuyên - Vũng Tàu Khách hàng: Singapore Giá trị: 1,360,000.00 USD Thời gian: 2009
Nhà Máy Đóng Tàu SAIGON OFFSHORE
Dự án:               Nhà Máy Đóng Tàu SAIGON OFFSHORE
Công việc:        Hạ Tầng - Nhà Xưởng
Địa điểm:         Khu Công Nghiệp Đông Xuyên - Vũng Tàu
Khách hàng:    Singapore
Giá trị:              1,360,000.00 USD
Thời gian:       2009

Những tin mới hơn

 
KHÁCH HÀNG